ecshop会员批量导出插件

人气:5196 来源:模板屋 立即下载 ecshop会员批量导出下载提取码:2zx2

ecshop会员导出插件

ecshop系统自带的导出功能实在是太少了,很多时候我们需要用到会员的一些信息,

比如:短信祝福、开展针对性的营销活动等等,维护好商城的现有会员是非常重要的。

对此推出会员信息导出插件,轻松导出会员信息,便于您的使用、整理。

 

功能概述:

1. 插件自带多种语言包,无论是简体中文、繁体中文或是英文,都可以使用本插件。

2. 多种过滤条件,可全部导出,也可按会员等级、注册时间、用户积分等导出。如图2.1

3. 导出速度快,自动压缩成ZIP压缩包,下载速度更快。如图3.1

我们来看一下截图吧

图2.1                                                         

 图3.1                                    

5
更多ECSHOP插件