ecshop微信商城
首页 > 晒单详情

晒单详情

ecshop供货商,ecshop成本价,ecshop毛利润统计,ecshop支出统计

会员:baichang
浏览:7086    发布于2014-02-12

ecshop供货商,ecshop成本价,ecshop毛利润统计,ecshop支出统计,ecshop收入统计---ECSHOP插件

1.不同供货商 不同商品成本价(可以明确知道利润明细)

2.收如明细

3.支出明细

 

 

 

 

 

 

 

 

 

订单成交一定数量以后 每个产品都有一个总利润统计:

 

 

2.ecshop收入明细

 

 

 

 

3.ecshop支出明细

 

 

 

 

该商品的其他晒单
该商品还没有其他晒单!